تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

شبیه سازی طراحی اینورتر با SVPWM در سیمولینک نرم افزار متلبشناسه محصول: 682332
موجود

شبیه سازی طراحی اینورتر با SVPWM در سیمولینک نرم افزار متلب

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 20000تومان

برچسب ها :

شبیه سازی طراحی اینورتر با SVPWM در سیمولینک نرم افزار متلب

شبیه سازی طراحی اینورتر با SVPWM در سیمولینک نرم افزار متلب

شبیه سازی طراحی اینورتر با SVPWM در سیمولینک نرم افزار متلب

شبیه سازی به طور کامل و با رعایت تمامی جزئیات لازم انجام گرفته است.

برای مشاهده نتایج کافیست شبیه سازی را در نرم افزار متلب اجرا نمایید.


شبیه سازی استارت توربین بادی با ژنراتور القایی روتور سیم پیچی با کنترل مستقیم گشتاور (DTC) در سیمولینک نرم افزار متلبشناسه محصول: 682322
موجود

شبیه سازی استارت توربین بادی با ژنراتور القایی روتور سیم پیچی با کنترل مستقیم گشتاور (DTC) در سیمولینک نرم افزار متلب

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 20000تومان

برچسب ها :

شبیه سازی استارت توربین بادی با ژنراتور القایی روتور سیم پیچی با کنترل مستقیم گشتاور (DTC) در سیمولینک نرم افزار متلب

شبیه سازی استارت توربین بادی با ژنراتور القایی روتور سیم پیچی با کنترل مستقیم گشتاور (DTC) در سیمولینک نرم افزار متلب

شبیه سازی استارت توربین بادی با ژنراتور القایی روتور سیم پیچی با کنترل مستقیم گشتاور (DTC) در سیمولینک نرم افزار متلب

شبیه سازی به طور کامل و با رعایت تمامی جزئیات لازم انجام گرفته است.

برای مشاهده نتایج کافیست شبیه سازی را در نرم افزار متلب اجرا نمایید.


شبیه سازی سیستم فتوولتاییک در حضور باتری با خروجی AC در سیمولینک نرم افزار متلبشناسه محصول: 566769
موجود

شبیه سازی سیستم فتوولتاییک در حضور باتری با خروجی AC در سیمولینک نرم افزار متلب

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 25000تومان

برچسب ها :

شبیه سازی سیستم فتوولتاییک در حضور باتری با خروجی AC در سیمولینک نرم افزار متلب

شبیه سازی سیستم فتوولتاییک در حضور باتری با خروجی AC در سیمولینک نرم افزار متلب

شبیه سازی سیستم فتوولتاییک در حضور باتری با خروجی AC در سیمولینک نرم افزار متلب

شبیه سازی به صورت کامل و با پیاده سازی تمامی جزئیات لازم انجام شده است.

برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست شبیه سازی را در نرم افزار MATLAB اجرا نمایید.


شبیه سازی میکروتوربین با کنترل سرعت (مدل بدون سنسور)شناسه محصول: 566767
موجود

شبیه سازی میکروتوربین با کنترل سرعت (مدل بدون سنسور)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 25000تومان

برچسب ها :

شبیه سازی میکروتوربین با کنترل سرعت (مدل بدون سنسور)

شبیه سازی میکروتوربین با کنترل سرعت (مدل بدون سنسور)

شبیه سازی میکروتوربین با کنترل سرعت (مدل بدون سنسور)

شبیه سازی به صورت کامل و با پیاده سازی تمامی جزئیات لازم انجام شده است.

برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست شبیه سازی را در نرم افزار MATLAB اجرا نمایید.


شبیه سازی مزرعه بادی Offshore همراه با شبکه زیر دریا و HVDC در سیمولینک نرم افزار متلبشناسه محصول: 566761
موجود

شبیه سازی مزرعه بادی Offshore همراه با شبکه زیر دریا و HVDC در سیمولینک نرم افزار متلب

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 30000تومان

برچسب ها :

شبیه سازی مزرعه بادی Offshore همراه با شبکه زیر دریا و HVDC در سیمولینک نرم افزار متلب

شبیه سازی مزرعه بادی Offshore همراه با شبکه زیر دریا و HVDC در سیمولینک نرم افزار متلب

شبیه سازی مزرعه بادی Offshore همراه با شبکه زیر دریا و HVDC در سیمولینک نرم افزار متلب

ژنراتور های استفاده شده در مزرعه بادی از نوع PMSG هستند.

شبیه سازی به صورت کامل و با پیاده سازی تمامی جزئیات لازم انجام شده است.

برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست شبیه سازی را در نرم افزار MATLAB اجرا نمایید.


شبیه سازی پایدار سازی توان راکتیو با استفاده از SVC در سیمولینک متلبشناسه محصول: 558085
موجود

شبیه سازی پایدار سازی توان راکتیو با استفاده از SVC در سیمولینک متلب

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 15000تومان

برچسب ها :

شبیه سازی پایدار سازی توان راکتیو با استفاده از SVC در سیمولینک متلب

شبیه سازی پایدار سازی توان راکتیو با استفاده از SVC در سیمولینک متلب

شبیه سازی پایدار سازی توان راکتیو با استفاده از SVC در سیمولینک متلب

شبیه سازی به صورت کامل و با پیاده سازی تمامی جزئیات لازم انجام شده است.

برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست شبیه سازی را در نرم افزار MATLAB اجرا نمایید.


شبیه سازی اینورتر شبه منبع امپدانسی (Quasi-Z-Source) در سیمولینک نرم افزار متلبشناسه محصول: 547173
موجود

شبیه سازی اینورتر شبه منبع امپدانسی (Quasi-Z-Source) در سیمولینک نرم افزار متلب

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 30000تومان

برچسب ها :

شبیه سازی اینورتر شبه منبع امپدانسی (Quasi-Z-Source) در سیمولینک نرم افزار متلب

شبیه سازی اینورتر شبه منبع امپدانسی (Quasi-Z-Source) در سیمولینک نرم افزار متلب

شبیه سازی اینورتر شبه منبع امپدانسی (Quasi-Z-Source) در سیمولینک نرم افزار متلب

برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست شبیه سازی را در سیمولینک متلب اجرا نمایید.

کنترل اینورتر به صورت کنترل مبتنی بر Carrier انجام گرفته است.


شبیه سازی اینورتر رزونانس در سیمولینک نرم افزار متلبشناسه محصول: 545290
موجود

شبیه سازی اینورتر رزونانس در سیمولینک نرم افزار متلب

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 25000تومان

برچسب ها :

شبیه سازی اینورتر رزونانس در سیمولینک نرم افزار متلب

شبیه سازی اینورتر رزونانس در سیمولینک نرم افزار متلب

شبیه سازی اینورتر رزونانس (تشدید) در سیمولینک نرم افزار متلب

شبیه سازی به طور کامل و با رعایت تمام جزئیات به همراه شبیه سازی کامل سیستم های کنترلی انجام شده است.

برای مشاهده نتایج خروجی کافیست شبیه سازی را در سیمولینک نرم افزار MATLAB اجرا نمایید.


کد سی پلاس پلاس رسم صفحه شطرنجشناسه محصول: 510722
موجود

کد سی پلاس پلاس رسم صفحه شطرنج

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

کد سی پلاس پلاس رسم صفحه شطرنج

کد سی پلاس پلاس رسم صفحه شطرنج

کد سی پلاس پلاس رسم صفحه شطرنج

طریقه عملکرد برنامه حاضر به این صورت است که پس از اجرا صفحه شطرنج را رسم می کند.

برای مشاهده نتایج خروجی، کافیست کد را در نرم افزار اجرا نمایید.


کد متلب حل مسئله دو جسمی اینرسی با استفاده از روش راﻧﮓ ﻛﻮﺗﺎ ﻓﻠﺒﺮگ مرتبه 4شناسه محصول: 506864
موجود

کد متلب حل مسئله دو جسمی اینرسی با استفاده از روش راﻧﮓ ﻛﻮﺗﺎ ﻓﻠﺒﺮگ مرتبه 4

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7000تومان

برچسب ها :

کد متلب حل مسئله دو جسمی اینرسی با استفاده از روش راﻧﮓ ﻛﻮﺗﺎ ﻓﻠﺒﺮگ مرتبه 4

کد متلب حل مسئله دو جسمی اینرسی با استفاده از روش راﻧﮓ ﻛﻮﺗﺎ ﻓﻠﺒﺮگ مرتبه 4

کد متلب حل مسئله دو جسمی اینرسی با استفاده از روش راﻧﮓ ﻛﻮﺗﺎ فلبرگ مرتبه 4

کد متلب حاضر مسئله دو جسمی اینرسی را در 3 بعد را با استفاده از روش راﻧﮓ ﻛﻮﺗﺎ فلبرگ مرتبه 4 به صورت عددی حل می کند.

کد های متلب دارای توضیحات لازم به صورت کامنت هستند.

برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست کد را در نرم افزار MATLAB اجرا نمایید.


کد متلب حل و رسم پاسخ سیستم جرم و فنر با یک درجه آزادی میرا شده به یک تابع نیروی سینوسیشناسه محصول: 506844
موجود

کد متلب حل و رسم پاسخ سیستم جرم و فنر با یک درجه آزادی میرا شده به یک تابع نیروی سینوسی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

کد متلب حل و رسم پاسخ سیستم جرم و فنر با یک درجه آزادی میرا شده به یک تابع نیروی سینوسی

کد متلب حل و رسم پاسخ سیستم جرم و فنر با یک درجه آزادی میرا شده به یک تابع نیروی سینوسی

کد متلب حل و رسم پاسخ سیستم جرم و فنر با یک درجه آزادی میرا شده به یک تابع نیروی سینوسی

کد متلب حاضر با استفاده از روش رانگ-کوتا 1 تا 4 و با دو گام زمانی مختلف پاسخ سیستم جرم و فنر با یک درجه آزادی میرا شده به یک تابع نیروی سینوسی را بدست آورده و سپس نتایج را رسم می کند.

 

کد های متلب دارای توضیحات لازم به صورت کامنت هستند.

برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست کد را در نرم افزار MATLAB اجرا نمایید.


کد سی پلاس پلاس مرتب سازی حبابی اعدادشناسه محصول: 504271
موجود

کد سی پلاس پلاس مرتب سازی حبابی اعداد

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

کد سی پلاس پلاس مرتب سازی حبابی اعداد

کد سی پلاس پلاس مرتب سازی حبابی اعداد

کد سی پلاس پلاس مرتب سازی حبابی اعداد

طریقه عملکرد برنامه حاضر به این صورت است که ابتدا 10 عدد از کاربر دریافت می کند و سپس با استفاده از روش مرتب سازی حبابی اعداد داده شده را از بزرگ به کوچک مرتب کرده و نمایش می دهد.

برای مشاهده نتایج خروجی، کافیست کد را در نرم افزار اجرا نمایید.


کد سی پلاس پلاس محاسبه مساحت مستطیلشناسه محصول: 503299
موجود

کد سی پلاس پلاس محاسبه مساحت مستطیل

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

کد سی پلاس پلاس محاسبه مساحت مستطیل

کد سی پلاس پلاس محاسبه مساحت مستطیل

کد سی پلاس پلاس محاسبه مساحت مستطیل

طریقه عملکرد برنامه حاضر به این صورت است که دو عدد صحیح وارد شده را به عنوان اضلاع مستطیل در نظر گرفته و مساحت مستطیل را محاسبه و نمایش می دهد.

برای مشاهده نتایج خروجی، کافیست کد را در نرم افزار اجرا نمایید.


کد متلب حل مساله فروشنده دوره گرد با شبکه عصبی هاپفیلدشناسه محصول: 486306
موجود

کد متلب حل مساله فروشنده دوره گرد با شبکه عصبی هاپفیلد

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

کد متلب حل مساله فروشنده دوره گرد با شبکه عصبی هاپفیلد

کد متلب حل مساله فروشنده دوره گرد با شبکه عصبی هاپفیلد

کد متلب حل مساله فروشنده دوره گرد با شبکه عصبی هاپفیلد

برای مشاهده نتایج خروجی، کافیست کد را در نرم افزار اجرا نمایید.


کد سی پلاس پلاس تولید اعداد دنباله فیبوناچیشناسه محصول: 479203
موجود

کد سی پلاس پلاس تولید اعداد دنباله فیبوناچی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

کد سی پلاس پلاس تولید اعداد دنباله فیبوناچی

کد سی پلاس پلاس تولید اعداد دنباله فیبوناچی

کد سی پلاس پلاس تولید اعداد دنباله فیبوناچی

طریفه عملکرد برنامه به این صورت است که پس از اجرا ابتدا از کاربرد تعداد جملاتی از دنباله را که باید نشان داده شود را دریافت نموده و سپس اعداد دنباله را نمایش می دهد.

برای مشاهده نتایج خروجی، کافیست کد را در نرم افزار اجرا نمایید.


1
logo-samandehi